SRF Skattefaglig Forening

SRF              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Free2Learn

Skatterevisorforeningen etablerer et helt nyt kursuskoncept, som bygger på det strategiske tiltag, at dit kontingentet i større udstrækning skal dedikeres mod SRFs hovedformål, nemlig at kvalificere dig i dit daglige arbejde.

Tanken er således at udbyde ét kursus til en symbolsk pris til medlemmer pr. år.

Kurset vil blive afholdt et centralt sted i landet og målrettes i forhold til prisen.

Free2Learn vil blive tænkt ind i en Faglig Dag, hvor også generalforsamlingen vil kunne afholdes, såfremt der ikke arrangeres Landsmøde.

Free2Learn konceptet forudsætter naturligvis din arbejdsgivers accept og villighed, specielt i relation til kørsel og tjenestefrihed.

 

 
 
   
 
 
   
 
 
   
   

Skatterevisorforeningen - Landsformand Leo Holm, Skattecenter Næstved - 40 63 09 25